Pornind de la dezideratul integraţionist al Republicii Moldova, precum şi de la vasta paletă a relaţiilor interuniversitare stabilite între Academia „Ştefan cel Mare” şi alte instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, la data de 6 august 2004, în baza Ordinului MAI nr. 289 a fost creat Serviciul Relaţii Interuniversitare şi Integrare Europeană (SRI şi IE) a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.
În contextul principiilor ale politicii Republicii Moldova consacrate în programele şi obiectivile Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Relaţii Interuniversitare şi Integrare Europeană este o verigă reprezentativă a Academiei „Ştefan cel Mare” pentru stabilirea relaţiilor de colaborare interuniversitare atît la nivel naţional, cît şi la cel internaţional, întru promovarea, implementarea şi respectarea normelor şi valorilor democratice în RM.
Integrarea europeană este vectorul primordial al politicii externe şi interne a RM. Un rol esenţial în procesul de instruire şi perfecţionare a colaboratorilor de poliţie, în conformitate cu standardele europene îl are Academia „Ştefan cel Mare”. Asumarea şi implementarea cu responsabilitate a sarcinilor de către instituţie reprezintă un efort eficient de a promova reformelor solicitate.
Sarcinile prioritare ale SRI şi IE rezidă în următoarele:
- stabilirea, menţinerea şi consolidarea legăturilor în domeniul colaborării Academiei cu alte instituţii, organizaţii (publice şi private) la nivel naţional şi internaţional;
- efectuarea schimbului de informaţii şi experienţă în domeniul colaborării interuniversitare, întrevederi cu reprezentanţii structurilor de stat, cu experţi în domeniul activităţii poliţieneşti;
- elaborare acordurilor şi contractelor de colaborare între Academie şi alte instituţii, organizaţii (publice şi private) la nivel naţional şi internaţional privind pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru organele afacerilor interne, schimbul de studenţi, masteranzi, doctoranzi, etc.;
- organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor, meselor rotunde şi a altor întruniri cu caracter interuniversitar şi internaţional;
- evidenţa activităţilor ştiinţifice care au loc în cadrul Academiei şi altor instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, în scopul colaborării interuniversitare.
Consolidarea relaţiilor internaţionale rămîne a fi un instrument important în realizarea sarcinilor de bază ale Academiei, care rezultă din obiectivul strategic de integrare în UE şi din obligaţiile legate de aderarea la Procesul de la Bologna. Actualmente Academia „Ştefan cel Mare” a MAI are încheiate acorduri şi contracte de colaborare cu un şir de instituţii de învăţămînt din Republica Moldova şi de peste hotare: Kazakhstan,Tajikistan, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Germania, Georgia, Federaţia Rusă, Letonia, Polonia, Republica Belarus, România, Spania, Turcia, Ucraina. Totodată Academia „Ştefan cel Mare” este membru al Asociaţiei instituţilor superioare de învăţămînt din Republica Moldova, Asociaţiei europene colegiilor de poliţie (AEPC), Colegiului European de Poliţie (CEPOL) şi Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Poliţie (INTERPA).
Urmare reformei Ministerului Afacerilor Interne şi Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, Serviciul relaţii interuniversitare şi integrare europeană, prin ordinul MAI nr. 175 ef. din 11.03.2013 a fost reformat în Centrul formare pentru integrare europeană şi cooperare poliţienească internaţională (CFIE şi CPI) a Departamentului dezvoltare profesională şi managerială. Prin ordinul MAI nr. 41 ef. din 04.03.2016 Centrul formare pentru integrare europeană şi cooperare poliţienească internaţională a fost redenumit în Secţia relaţii interuniversitare şi cooperare poliţienească internaţională (SRI şi CPI) a Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare.
A fi poliţist european înseamnă a cunoaşte (a fi informat), a avea capacitatea de adaptare la tot ce este nou şi asimilare a unei înalte culturi organizaţionale, cât şi integrarea într-un sistem dinamic.
Ca urmare, SRI şi CPI are scopul să racordeze colaboratorul de poliţie la realităţile evoluţiilor instituţionale internaţionale şi să-l transforme într-un agent activ în construcţia noii imaginii a poliţiei Republicii Moldova, aflată într-un plin proces de modernizare, dându-i şansa de a fi pilon în demersul naţional pentru integrarea ţării în Uniunea Europeană. Perfecţionarea poliţienească este menită să modeleze în opinia publicului o altă imagine a poliţistului, care face ca munca sa să aibă valoare europeană, recunoscută şi apreciată.
Contacte:
Structură centrală în iniţierea, organizarea şi gestionarea activităţilor internaţionale şi interuniversitare a ,,Academiei Ştefan cel Mare”.
Suntem la dispoziţia celor interesaţi de a ne fi parteneri în activităţi şi proiecte atît naţionale cît şi internaţionale.
Şef Secţiei relaţii interuniversitare şi cooperare poliţienească internaţională,
comisar principal Victoria Jitari
Tel: 00373 22 733-207 Fax: 00373 22 733-207