Legislatia

 

Legea nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie

Dreptul la informare

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 208 din 31.03.95 2Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova"

Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 15.02.2001 Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract

Legea nr. 142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 726 din 20.09.2010 Cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu

Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu