Departamentul dezvoltare profesională și managerială este o subdiviziune funcțională a Academiei „Ștefan cel Mare” al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova instituită prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 12.06.2002 „Cu privire la Concepția pregătirii cadrelor de juriști pentru sistemul organelor afacerilor interne”. Instruirea în cadrul Departamentului se realizează prin individualizarea și specializarea structurilor de profil, potrivit misiunilor pe care acestea le îndeplinesc.
Pînă la etapa actuală în cadrul Departamentului și-au perfectat abilitățile și măiestria profesională peste 18 000 angajați ai subdiviziunilor MAI, și peste 7 000 angajați ai organizațiilor particulare de pază.
 
Departamentul dezvoltare profesională și managerială este structurat în trei secții:
1. Secția formare inițială
2. Secția formare continuă
3. Secția formare managerială
 
Domeniile de activitate ale DDPM sunt:
1) formarea managerială a personalului din subdiviziunile MAI – nivel de bază, mediu, superior;
2) formarea personalului de conducere de toate categoriile pentru autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
3) formarea profesională inițială a ofițerilor încadrați din sursă externă pentru Poliție, Poliția de Frontieră, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale;
4) formarea profesională inițială a subofițerilor pentru Poliție și alți beneficiari din cadrul MAI;
5) desfășurarea cursurilor de specializare, carieră și formare continuă pentru ofițerii de Poliție, Poliției de Frontieră și alți beneficiari din MAI;
6) desfășurarea cursurilor de specializare, carieră și formare continuă pentru subofițerii de Poliție și alți beneficiari din MAI;
7) pregătirea inițială și perfecționarea gardienilor (paznicilor) pentru organizațiile particulare de pază;
 
Mulțumiri speciale exprimăm foștilor angajați ce au activat în diferite perioade de timp pentru dăruirea și abnegația de care au dat dovadă pe parcursul întregii activități, și anume: Al. Punga, Iu. Cojuhari, Iu. Ursan, Ol. Bordeniuc, Gh. Gladchi, Șt. Belecciu, V. Grati, Ig. Paiu, Al. Danilov, Iu. Cerchez, Sv. Țîmbal, M. Bulgaru, I. Galaju, Gh. Muntean, M. Avram, I.Galbură, E.Pui, V.Zaharia, V.Corceac, I.Țurcan, A.Motelică, V.Medinschi, V.Sînchetru, Gh.Motroi, A.Salcuțan, Iu.Șevciuc, D.Gorcea, M. Radu, I. Chirev, Al. Moraru.
 
Date de contact:
adresa: sf.Vineri, 7
tel.(+373 22) 72-51-66