Facultatea DREPT
CONTACT:
Mun. Chişinău,
Str. Gheorghe Asachi 21
tel. +373 22 731884
 
CONDUCEREA
Decan: Dr., conf. univ., Alexandru PARENIUC
Prodecan: Dr., Marcel BOȘCANEANU
 
DECANAT
Ofițer superior: Svetlana Zubic-Diaconu
Ofițer superior: Serghei Bacinschi
Ofițer: Cristina Osipov
Metodist: Larisa Furtună
 
PREZENTARE
Facultatea Drept este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, Statutului, regulamentelor, instrucţiunilor, ordinelor şi deciziilor emise de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, precum şi în baza Concepţiei de pregătire a cadrelor de jurişti în cadrul MAI al Republicii Moldova. Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază care organizează şi conduce procesul de învăţământ.
În conformitate cu actele normative în vigoare Facultatea Drept are drept obiective de bază:
- organizează, potrivit legii, învăţământul superior de licenţă – ciclul I; învăţământul superior de master – ciclul II şi studii universitare de doctorat – ciclul III;
- organizează şi desfăşoară procesul instructiv-educativ, realizează activităţi metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru unul sau mai multe domenii/specialităţi;
- are, în raport cu statutul şi competenţele sale, drept misiune principală formarea de specialişti cu calificare superioară, pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi alţi beneficiari.
 
În cadrul facultăţii se pregătesc specialişti pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi organele de aplicare a dreptului din Republica Moldova.
 
Ciclul I licenţă (cu frecvenţă)
Specialitatea / programul de studii la ciclul I licență 0421.1 DREPT
 
(240 credite de studii / 4 ani de studii cu finanţare bugetară)
 
Specializări:
- Activitatea de urmărire penală (ofiţeri de urmărire penală)
- Expertize criminalistice şi judiciare (experţi criminalişti)
- Investigarea fraudelor (ofiţer de investigaţii)
 
Ciclul I licenţă ( cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă pe bază de contract și buget)
 
Specialitatea / programul de studii la ciclul I licență 0421.1 DREPT
(240 credite de studii / 4 – 5 ani de studii)
 
Specializări:
- Drept penal
- Drept economic
- Ordine publică
- Activitatea de urmărire penală
- Investigații speciale
Orarul activitaților didactice în Academia „ŞTEFAN CEL MARE” a MAI, Facultatea drept, Ordine publică și securitate civilă, învățămînt cu frecvență redusă, anul III, pentru perioada 09.03.2020 – 28.03.2020
Orarul examenelor şi a tezelor de licenţă în Academia „Ștefan cel Mare" a MAI, Facultatea Drept, Ordine publică și securitate civilă, învățământ cu frecvență redusă, anul V.
Orarul activităților didactice în Academia „Ștefan cel Mare" a MAI, Facultatea Drept, Ordine publică și securitate civilă, învățământ cu frecvență, anul I-IV, pentru perioada 10.02.2020 - 08.05.2020
Graficul de lichidare a restanţelor din cadrul Facultăţii Drept, forma de învăţămînt frecvenţă redusă, domeniul de formare drept (ciclul I)
Orarul activităților didactice în Academia „Ștefan cel Mare" a MAI, Facultatea Drept, Ordine publică și securitate civilă, învățământ cu frecvență redusă, anul II, pentru perioada 10.02.2020 - 29.02.2020
Graficul sesiunilor pentru studenţii facultăţii „Drept", învăţământ cu frecvenţă redusă în semestrul I anului de studii 2019-2020
 
Ciclul II – Studii superioare de Master
Domeniul general de studii Drept
(90 – 120 credite de studii cu finanţare bugetară şi în bază de contract)
 
Titlul acordat: master în drept
Master de profesionalizare
Master ştiinţific
Specializări: Drept penal, Urmărire penală, Drept economic; Drept poliţienesc; Activitate specială de investigaţii.
 
Orarul lecţiilor la Studii Superioare de Master pentru anul I, semestrul II, pentru perioada 04.02.2020 – 14.05.2020
 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea facultăţii ,,Drept” a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (ciclul II) în Academia „Ştefan cel Mare"
Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile