Сonferinţa ştiinţifico-practică „Valorile naţionale în educaţia modernă”

La data 26 iunie 2014 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Valorile naţionale în educaţia modernă”.
La acest for ştiinţific au participat reprezentanţii diferitor instituţii de învăţământ superior, conducători şi membri ai structurilor nonguvernamentale şi de stat, precum corpul profesoral-didactic şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”.
Participanţii la conferinţă au constatat că integrarea în spaţiul european trebuie să fie realizată cu păstrarea trecutului nostru istoric, a tradiţiilor naţionale şi respectarea valorilor general umane. În acest context, în Republica Moldova s-a păstrat un important patrimoniu cultural de certă valoare: situri arheologice, case de locuit, conace, cetăţi, arme, mănăstiri şi biserici, lucrări de artă originală, monumente şi instalaţii tehnice etc. Patrimoniul cultural mobil este deţinut de către 87 muzee din ţară, fondurile acestora conţinând circa 700.000 piese de patrimoniu ce ţin de istoria şi cultura naţională şi cea universală. Populaţia de români moldoveni şi-a menţinut, la nivel de cutume, creaţie populară şi artă militară, valorile strămoşeşti, congenitale şi produse. Toate acestea denotă şi unele momente din trecutul glorios al strămoşilor noştri care au apărat cu propriul sânge valorile lor naţionale. Acelaşi lucru l-au făcut şi conaţionalii noştri în războiul de pe Nistru din primăvara anului 1992, care şi-au sacrificat chiar şi viaţă pentru a păstra independenţa ţării şi valorile naţionale pe care astăzi le avem datorită lor.
Un rol important în lucrările conferinţei s-a acordat celebrităţilor care s-au dedicat şi şi-au sacrificat viaţa pentru valorile naţionale şi păstrarea lor în procesul educaţional. În memoria lor a fost lansat un film documentar, care are drept scop cunoaşterea şi apropierea populaţiei faţă de valorile ţării noastre. Prin acest film s-a demonstrat că arsenalul valorilor fiecărui este echivalent cu identitatea persoanei respective, iar valorile unei naţiuni înseamnă, de fapt, identitatea acesteia. Iată de ce e foarte important să ticluim veritabile valori spirituale, pentru ca societatea noastră să mai beneficieze de o şansă pentru un viitor demn şi prosper.
În concluzie, promovarea acestor valori la nivel naţional şi european va avea un impact deosebit în educarea tinerei generaţii şi a populaţiei în ansamblu. Din considerentele enunţate, rezultatul final al lucrărilor conferinţei s-a realizat prin lansarea unui „Proiect cu privire la impulsionarea promovării valorilor naţionale în scopul educării contemporane a tinerilor”.