23 aprilie – Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor

La 23 aprilie curent, de Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizată şi desfăşurată o întrunire a conducerii instituţiei şi colectivului de angajaţi ai Bibliotecii. Această entitate apărută în organigrama Academiei odată cu fondarea instituţiei, a constituit o ramură de bază în instruirea generaţiilor de poliţişti. Astfel în contextul proiectului lansat de conducerea Academiei de a atribui subdiviziunilor fundamentale numele personalităţilor notorii din istoria evoluţiei instituţiei, conform Hotărîrii Senatului universitar nr.5 din 16.05.2012, Biblioteca Generală a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost redenumită în Biblioteca Generală „Tudor Roşca”, în memoria primului rector al Academiei Naţionale de Poliţie.
Biblioteca deţine un fond bogat de literatură de specialitate în domeniul jurisprudenţei. Acest fond este folosit atît de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi în procesul de instruire şi de cercetare ştiinţifică, cît şi de către practicienii sistemului afacerilor interne în activităţile poliţieneşti.
Dl Simion Carp, împreună cu reprezentanţii Consiliului de administraţie al instituţiei i-a felicitat pe bibliotecari, apreciind eforturile care se fac în perspectiva promovării culturii şi cunoaşterii, oferindu-le cîte un premiu bănesc.
Biblioteca a fost şi rămîne a fi considerată un laborator al cunoaşterii şi un edificiu al adevărului.