A V I Z

La data de 05.04.2019, orele 14.00, în incinta auditoriului Urmărire penală şi procedură contravenţională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor”, elaborată de către Pohilă Oleg. Conducător ştiinţific: Larii Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar.