A V I Z

La data de 12.01.2015, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Aspecte procesual penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii”, elaborată de către doctorandul Dinu Ostavciuc. Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferenţiar universitar.