A V I Z

La data de 12.11.2015, orele 15.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ ŞI PREVENIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL CIRCULAŢIEI ILEGALE A SUBSTANŢELOR NARCOTICE”, elaborată de către Marian NUCU, doctorand.