A V I Z

La 27 noiembrie 2015 orele 16.00 în sala de conferinţe a Academiei “Ştefan cel Mare”str. Gh. Asachi 21,
va avea loc susţinerea în cadrul Consiliului ştiinţific specializat a tezei de doctor în drept cu titlul:
“Bazele ştiinţifice, pregătirea şi efectuarea Prezentării spre recunoaştere”
la specialitatea 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative elaborată de către Dl Iurie Bulai.
Conducător ştiinţific Dl Gheorghe Golubenco, conferenţiar universitar, doctor în drept.