Absolvirea cu success a cursului de limbă engleză de către angajaţii MAI

În perioada 06.03.2023-30.05.2023, s-a desfășurat cursul de limbă engleză organizat în cadrul Departamentului limbi moderne al Academiei „Ştefan cel Mare”, în rezultat fiind instruiți 74 de angajaţi din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

Cursul de iniţiere şi perfecţionare a limbii engleze vizează dezvoltarea abilităților de comunicare a beneficiarilor în vederea utilizării acestora în mod eficient în cadrul parcursului profesional. În procesul de predare-învățare a celor 4 niveluri ale limbii străine A2+, B1, B1+ și B2, formatorii Cristina Iftodi și Diana Cerneavschi au aplicat strategii și tehnici interactive, exploatând cu succes aspectele specifice și competențele de exprimare orală/scrisă, precum și cele de înțelegere orală/scrisă.

Cursurile au finalizat cu ceremonia festivă de înmânare a certificatelor de absolvire coordonată de către șeful interimar al Departamentului limbi moderne, Ludmila Onica.