Absolvirea cursului de formare managerială de bază

În scopul asigurării abilităților necesare exercitării funcțiilor de conducere, precum și promovării cunoștințelor profesionale ale angajaților din cadrul subdiviziunilor MAI, în perioada 28.10.2019-22.11.2019, în cadrul Direcției Dezvoltare Profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, a fost organizat cursul de formare managerială, Nivelul I – managementul de bază.
Scopul cursului a fost de a dezvolta atitudini și comportamente profesionale, de a administra eficient resursele umane pentru exercitarea eficientă a actului managerial.
Absolvenții, în număr de 41, au apreciat importanța instruirii și-au exprimat recunoștința pentru cunoștințele asimilate, subliniind că pregătirea managerială are menirea să asigure succesul în exercitarea atribuțiilor în calitate de manageri.