Absolvirea cursului de formare managerială, Nivelul I – management de bază

Formarea managerială presupune dezvoltarea abilităților şi modelarea aptitudinilor personalului de conducere, sporirea climatului organizațional și administrarea eficientă a resurselor din cadrul subdiviziunii.

Astfel, Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat în perioada de 03.07.23-28.07.23, cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Programul de 160 ore, a fost structurat în șase module, cuprinzând cele mai actuale subiecte: planificarea, organizarea, coordonarea și controlul managerial; comunicarea managerială; managementul stresului; managementul emoțiilor; managementul conflictelor; leadershipul; crearea, dezvoltarea și conducerea echipei; disciplina și integritatea profesională; securitatea informațională.

Pe durata instruirii cei 52 de funcționari publici cu statut special au dezvoltat abilități și au format competențe manageriale de bază necesare exercitării conducerii subdiviziunilor. Formarea managerilor a fost asigurată de cadrele didactice ale instituției și formatorii cu experiență vastă în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia.

În calitate de invitat al sesiunii de întrevedere, a fost șeful Direcției resurse umane a Inspectoratului General al Poliţiei, Andrei Zagoreanu.

Gradul înalt de interactivitate și relaționarea cu formatorii au asigurat formarea eficientă a conducătorilor la segmentul responsabilitate şi integritate, care şi-au consolidat abilitățile de management și leadership.