Academia „Ştefan cel Mare” – 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice

La data de 26.11.2020 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a Facultăţii Drept, Securitate civilă şi Ordine publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu participarea activă a studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos” au organizat şi desfăşurat prin intermediul Platformei ZOOM, masa rotundă cu genericul: „Academia „Ştefan cel Mare” – 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice”. Acest eveniment a avut loc în cadrul Zilei Mondiale a Filosofiei.
La masa rotundă au asistat conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, corpul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţi ai Facultăţii Drept, ordine publică şi securitate civilă. Discuțiile, intervențiile studenţilor şi ale participanţilor pe marginea subiectelor expuse au relevat rolul considerabil al Academiei „Ştefan cel Mare” în promovarea valorilor general umane, virtuţilor morale şi juridice și în instruirea şi educarea viitorilor specialişti în domeniul dreptului.
Conexiunea la forumul studențesc a valorificat abilităţile de cercetare ştiinţifică prin intermediul tehnologiilor moderne – Platforma ZOOM, a evidenţiat dorinţa enormă a tinerilor cercetători de a acumula cunoştinţe teoretice şi practice în domeniile socio-umane şi juridice pe parcursul anilor de studii în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”.
Cercetarea ştiinţifică realizată de studenţii membri ai cercului „Academos” contribuie la formarea personalităţii din punct de vedere a psihocompetenţelor profesionale. Primordialitatea valorilor general umane şi juridice în comportamentul funcţionarului public cu statut special a fost menționată în varii rapoarte ştiinţifice.
Nota de originalitate a mesei rotunde au fost cele două elemente esenţiale: pe de o parte, abordarea aspectelor clasice de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane, iar pe de altă parte, accentuarea rolului Academiei „Ştefan cel Mare” în educarea tinerei generații în spiritul valorilor socio-umane şi juridice, precum şi constituirea unui comportament moral în societate.