Academia „Ştefan cel Mare” a MAI la Tîrgul Internaţional de Universităţi, MIEF

Întru promovarea imaginii Academiei „Ştefan cel Mare” şi a Ministerului Afacerilor Interne pe plan internaţional, cît şi în vederea consolidării parteneriatului cu societatea civilă, prin informarea elevilor liceelor şi şcolilor din Republica Moldova şi tinerilor ce aparţin minorităţilor naţionale, referitor la ofertele educaţionale în cadrul învăţămîntului superior, propuse de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, în perioada 20.03 – 21.03.2015 instituţia a participat în incinta Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, Casa Sărbătorii, la cea de-a II-a Ediţie a Tîrgului Internaţional de Universităţi, MIEF („Moldovan International Education Fair”).