Ordin_nr._1179_din_19.09_2023 Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie.

Ordin_nr._1052_din_17.08_2023 Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie.

Programul de formare profesională continuă ,,Agent/agentă de pază” acreditat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM nr.1309 din 28.12.2022

Ord. MEC nr.1191 din 05.12.2022 Cu privire la acreditarea programelor de studii de licenţă (ciclu I) şi de master (ciclul II) în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Ordinul MEC nr.46 din 27.01.2022 Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova

Hotărârea Consiliului ARACIS ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2022 cu privire la avizele acordate pentru programele de studii universitare de licență/ masterat

Acreditare internaţională program de studii ciclul I, DREPT (Agenţia ARACIS, România), confirmată prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 19 octombrie 2015 Cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licență, (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova

Acreditare internaţională programe de studii ciclul II, DREPT (Agenţia EKKA, Estonia), confirmată prin Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 28 decembrie 2015 Cu privire la acreditarea și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de master, (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior