1 Anunţ în atenţia absolvenţilor Facultăţii drept, administrație, ordine și securitate publică, ciclul I licență (forma de învățământ cu frecvență), promoţia 2017-2022

2 Informația Privind serviciile prestate de către serviciul evidență și acte de studii al Direcției studii și menagement al calității și tarifelor acestora

3 Anunţ în atenţia absolvenţilor Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, ciclul II masterat (1,5 ani/90ECTS), promoţia 2021-2023