Agenda Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu genericul: „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii”

Conferinţa va avea loc la data de 10 noiembrie 2022.

Agenda Conferinţei este accesibilă aici