Angajați MAI instruiți în domeniul ordinii publice

În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, conform Ordinului MAI nr. 374 din 20.06.2019 cu privire la organizarea cursurilor de perfecţionare/specializare pentru anul de studii 2019-2020, în cadrul Departamentului Dezvoltare Profesională şi Managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în perioada 23.09-27.09.2019, a fost organizat şi desfăşurat cursul de perfecţionare/specializare „Activitatea de ordine publică”, la care au participat 33 ofiţeri şi subofiţeri de poliţie din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
Reiterăm că în cadrul cursurilor de formare profesională continuă se asigură consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin dobândirea unui ansamblu de abilităţi şi competenţe profesionale. Acestea sunt realizate prin simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească în vederea sporirii aplicabilităţii legislaţiei necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cu prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.
Cursul de perfecţionare a fost organizat în baza diverselor metode de instruire de către cadrele didactice ale Academiei, asigurând valorificarea deprinderilor practice.
Efectivul de ofiţeri a exprimat recunoştinţă şi apreciere corpului profesoral didactic implicat în organizarea şi desfăşurarea procesului de studii, fiind convinşi de faptul că abilităţile obţinute le vor fi de real folos în activitatea profesională.