Asigurarea ordinii şi securităţii publice pe timpul marşului Unionist

La 16.09.2012, în mun. Chişinău a fost organizată o întrunire sub formă de marş de către Platforma civică „Acţiunea-2012”. Concomitent, de către unele mişcări (politice, sociale, neguvernamentale) cu viziuni contradictorii, au fost desfăşurate contramanifestaţii.
În scopul asigurării ordinii şi securităţii publice pe timpul marşului Unionist, prin Dispoziţia MAI nr.50 şi în conformitate cu Planul concretizat al MAI sub nr. 6/2312 din 14.09.2012, Academia „Ştefan cel Mare” a pus la dispoziţia Statului major operativ al MAI un număr de 400 studenti/ofiteri/subofiteri, dotaţi cu mijloace speciale.