AVIZ

AVIZ

 

La data de 05.07.2012, orele 10.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Infracţiunea continuată (prelungită) ca formă a unităţii legale de infracţiune”, elaborată de către doctoranda STOIAN Anca-Iulia. Conducător ştiinţific: LARII Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar.