AVIZ

Pe data de 01 noiembrie 2013, ora 16.00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare”, str. Gh. Asachi 21, va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 75 12.00.08 – 14* în cadrul căruia urmează a fi susţinută teza de doctorat cu tema „Amnistia în dreptul penal”, elaborată de Simineanu Diana. Conducător ştiinţific: Stamatin Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar.