AVIZ privind susținerea tezei de doctor habilitat în drept în cadrul Seminarului științific ad-hoc

La data de 16.05.2024, orele 14.00, în incinta sălii de conferințe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI al Republicii Moldova (str. Gh.Asachi 21, mun. Chișinău), va avea loc examinarea în cadrul Seminarului științific ad-hoc a tezei de doctor habilitat „Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigații în condițiile statului de drept”, Specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal; 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative, elaborată de GLAVAN Boris, doctor în drept, conferențiar universitar. Consultanți științifici: CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar și DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar.