AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept

La 30 aprilie 2024, ora 14:00, în incinta Sălii de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III) va avea loc ședința Consiliului Ştiinţific Specializat 554.01, constituit în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu – analiza juridico-penală”, elaborată de către doctorandul PUICA Vladimir, conducător ştiinţific: COJOCARU Radion, doctor în drept, profesor universitar.

Teza de doctor şi rezumatul acesteia pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca generală „Tudor Roșca” din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, precum şi pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (https://www.anacec.md/ro/search/node/puica).

Avizele/comentariile la lucrarea înaintată spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Academiei „Ștefan cel Mare”: academia@mai.gov.md (tel./fax: 022-22-97-27; 022- 73-89-94) și a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: contact@anacec.md (tel.: 022-54-54-11).