Cadrul didactic universitar – competenţe şi calităţi în formarea tinerilor specialişti

Catedra „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a Academiei „Ştefan cel Mare”, la data de 23.02.22, a organizat şi desfăşurat seminarul metodico-practic cu genericul „Cadru didactic universitar – competenţe şi calităţi în formarea tinerilor specialişti”, la care au  participat conducerea Academiei, şefi de catedră, cadre didactice interesate de perfecţionarea abilităţilor psihopedagogice. În cadrul activităţii seminarului şi dezbaterilor metodico-practice, accentul a fost pus pe schimbul de experienţă profesională în formarea tinerilor funcţionari publici cu statut special.

La lucrările seminarului au fost relatate comunicări care au scos în evidenţă diferite  puncte de vedere privind o serie de probleme cu caracter instructiv-educativ, tehnici de predare, semnificaţia dezvoltativă a exerciţiilor activ-participative, etc .

Scopul seminarului a constituit analiza şi sublinierea competenţelor, abilităţilor şi calităţilor cadrului didactic universitar necesare în activitatea de formare a tinerilor specialişti în domeniul specific al funcţionarului public cu statut special.

Impactul seminarului a fost reiterarea rolului predării de calitate ca rezultat iminent al implementării competenţelor profesionale  şi calităţilor moral-psihologice ale cadrului didactic universitar, precum şi  rolul măiestriei pedagogice în combinarea tehnicilor şi metodelor contemporane de instruire. În contextul dezbaterilor din cadrul seminarului s-a subliniat în mod special că interesul şi motivaţia pentru studii sunt direct dependente de efortul cadrului didactic în dezvoltarea abilităţilor sale profesionale, a calităţilor  umane şi a tendinţei de autoinstruire şi perfecţionare continuă.

Participanţii seminarului au apreciat înalt actualitatea subiectelor discutate şi necesitatea continuităţii schimbului de experienţă la nivel psihopedagogic  din perspectiva metodico-practică în cadrul predării universitare.