• Hotărârea Guvernului nr. 629/2017 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Notă:Fiecare unitate structurală a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, plasează toate actele normative conform domeniului de competenţă şi activitate, respectând ierarhia, corespunzător.