Campania „Cunoaşte-ţi Eroii” continuă

Pe parcursul ultimilor ani, Academia „Ştefan cel Mare”, sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne, a lansat o campanie vastă cu titlul „Cunoaşte-ţi Eroii”. Acţiunea se înscrie în dinamica de realizare a Planului „Memorie. Onoare. Respect.”, aprobat prin Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 52-d din 19.04.2016. În acest context, instituţiile şcolare din mai multe raioane ale Republicii Moldova au primit loturi de carte, material informativ şi filme dedicate eroilor neamului. În unele şcoli în care au învăţat martirii, au fost instalate plăci din granit cu chipul acestora şi succinte date biografice. Un şir de şcoli din mai multe raioane ale ţării au fost gazde ale competiţiilor militaro-patriotice de „Tir electronic” (tragerea în ţintă electronică cu arma din dotare adaptată echipamentului specializat) desfăşurate cu elevii claselor gimnaziale şi liceale. Asemenea evenimente au inclus:
– instituirea Gărzii de Onoare a instituţiei şcolare cu implicarea elevilor din clasele absolvente, în sprijinul cărora Academia a venit cu lecţii de instrucţie de front şi donaţii de uniforme de gală;

– reabilitarea mormintelor eroilor căzuţi la datorie de către angajaţii şi studenţii instituţiei;

– depuneri de flori la mormintele eroilor cu onoruri militare ale Gărzilor de Onoare constituite din studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” şi elevii instituţiilor şcolare în prezenţa rudelor, administraţiei publice locale şi angajaţilor Inspectoratelor de Poliţie;

– decernări de diplome învingătorilor competiţiilor militaro-patriotice şi tuturor celor care s-au implicat în realizarea evenimentului din partea Secretarului general de stat al MAI, dl Simion Carp;

– înmânarea ajutoarelor materiale rudelor eroilor care s-au jertfit pentru independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova etc.

Recent Campania „Cunoaşte-ţi Eroii” şi-a continuat itinerarul prin localităţile Moldovei unde au fost desfăşurate activităţi trecute în revistă.
La 26.10.2018 în satul Puhăceni, raionul Anenii-Noi au fost comemoraţi 13 combatanţi care au decedat după război în diferite circumstanţe: Buraga Evgheni, Bîrca Gheorghe, Burca Valerii, Cuciuc Andrei, Cîrlig Ion, Cîrlig Timofei, Costandoi Aurel, Erizanu Gheorghe, Gorgan Simion, Miron Mihail, Olari Leonid, Plămădeală Grigore, Toacă Simion.
La 05.11.2018 în Liceul Teoretic „Pantelimon Halippa” din satul Cubolta, raionul Sîngerei au fost comemoraţi eroii căzuţi pe câmpul de luptă: Bodiu Iurie, Mereniuc Valentin, Nacu Eugeniu, Rău Vitalie. Totodată, pe lângă activităţile enumerate mai sus, în scopul promovării interferenţei generaţiilor şi institutului familiei, cu ocazia celebrării a 50 de ani de căsnicie, Secretarul general de stat al MAI, dl Simion Carp a decernat o diplomă de recunoştinţă cuplului Mihail şi Maria Mihailiuc. Concomitent cu desfăşurarea evenimentului angajaţii şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au reabilitat mormântul lui Cuciuc Valeriu, căzut pe câmpul de luptă în cadrul operaţiunilor militare în Republica Democrată Afganistan. Ulterior a fost vizitată şi Grădiniţa de copii „Romaniţa” din satul Cubolta.
La 09.11.2018 în Gimnaziul „Valeriu Hanganu” din satul Cociulia, raionul Cantemir a fost comemorat eroul Leon Iurie căzut pe câmpul de luptă. Totodată, la eveniment au participat şi elevii Gimnaziului din satul Capaclia, comemorând eroii Soltuz Andrei şi Colnic Ştefan, căzuţi pe câmpul de luptă, şi cei ai Gimnaziului din satul Haragîş, comemorând eroul Bălăniţa Alexei, căzut pe câmpul de luptă. În timpul desfăşurării competiţiei militaro-patriotice reprezentanţii Academiei, Inspectoratului de Poliţie Leova-Cantemir şi ai administraţiei publice locale au vizitat şi au depus flori la complexul monumental în memoria celor patru membri ai echipajului elicopterului SMURD din România, prăbuşit în localitatea Haragîş în timpul executării unei misiuni de salvare a vieţilor omeneşti.
La 13.11.2018 în Gimnaziul „Ion Creangă” din satul Cania, raionul Cantemir a fost comemorat eroul Donică Grigore, căzut pe câmpul de luptă. Evenimentul a reunit elevii din mai multe instituţii de învăţământ care şi-au comemorat eroii din localităţile natale ale raionului Cantemir: Gimnaziul „Ion Cojocaru” din satul Ţiganca – pe eroii Balţatu Mihail şi Racoviţă Gheorghe, căzuţi pe câmpul de luptă; Gimnaziul din satul Lărguţa – pe eroii Bujor Valeriu şi Liciman Grigore, căzuţi pe câmpul de luptă; Gimnaziul „V. Pârvan” din satul Goteşti – pe eroul Vîlcu Gheorghe, pierdut fără veste. Rudelor eroilor căzuţi pe câmpul de luptă: Munteanu Nichifor din satul Pleşeni; Cernei Dumitru şi Belîi Mihail din satul Vîlcele, le-au fost transmise ajutoare materiale. La fel onorurile militare au fost exprimate şi ostaşilor români căzuţi pe câmpul de luptă.
La 15.11.2018 în Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia a fost comemorat eroul Cantemir Viorel căzut la datorie în timpul serviciului. În cadrul acestei deplasări secretarul general de stat al MAI, dl Simion Carp, pe lângă gimnaziul de referinţă a mai vizitat şi grădiniţa localităţii, oferind instituţiilor vizate loturi de rechizite consumabile, iar celor mici – dulciuri.
La 16.11.2018 în Liceul Teoretic din satul Moleşti, raionul Ialoveni a fost comemorat eroul Ţurcanu Nicolae, căzut pe câmpul de luptă în 1992 şi Munteanu Anton căzut pe câmpul de luptă în cadrul operaţiunilor militare în Republica Democrată Afganistan.
Trecerea timpului a făcut ca mormintele unor eroi căzuţi la datorie să fie date uitării din cauza lipsei celor ce l-au îngrijit cândva sau din cauza nepăsării altora care, trecând cu vopsea peste numele martirilor neamului, au iradiat astfel identitatea locului lor de veci. De fapt, realitatea este cu mult mai dură, deoarece până astăzi mai există morminte-fantome ale eroilor pierduţi fără veste, zidite în disperare de cei dragi pentru a avea cel puţin un loc de închinare şi pomenire. Este o nouă statistică tristă pe care urmează să o luăm la evidenţă, în numele celor ce s-au dedicat prin jertfire de sine, fără să ceară nimic în schimb, poate doar puţin respect, înscriind multiple pagini de curaj, bărbăţie şi eroism în timpul îndeplinirii nobilului demers profesional.
Scopul unor astfel de acţiuni constă în rescrierea istoriei activităţii profesionale a eroilor din cadrul structurilor poliţieneşti şi a altor organe de forţă care au căzut la datorie, precum şi promovarea acesteia în vederea educării spiritului de patriotism în rândurile tinerei generaţii.
P.S. Colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” aduce sincere mulţumiri echipei de angajaţi ai Inspectoratului de Poliţie Leova şi Cantemir, îndeosebi conducătorului acestei subdiviziuni, comisarului principal Andrei Sîrbu, pentru sprijinul necondiţionat în organizarea şi desfăşurarea Campaniei „Cunoaşte-ţi Eroii”.