1. Alexandru CICALA, Şef de Catedră, conferenţiar universitar, doctor  în drept, comisar principal.
 2. Marian GHERMAN, profesor universitar, doctor  în drept.
 3. Alexandru PARENIUC, conferenţiar universitar, doctor în drept, comisar-șef.
 4. Ilie BOTNARI, lector universitar, doctor în drept.
 5. Nicolae VASILIȘIN, asistent universitar, master în drept.
 6. Boris BRÂNCOVEANU, asistent universitar.
 7. Elena CICALA, asistent universitar, master în drept.
 8. Metodist: Svetlana RUSU, inspector principal.
 9. Bibliotecar: Elena CEPILI
 10. Bibliotecar: Anna ZUBCEVSCAIA

Angajaţi pe 0,5

 1. Boris GLAVAN,  conferențiar universitar, doctor în drept.
 2. Ana DIACONU,  asistent universitar, master în drept.
 3. Vitalie MOISEI,  asistent universitar, master în drept.
 4. Alexandru LOZAN, asistent universitar, master în drept.

Angajaţi pe 0,25

 1. Vitalie GRABOVSKI,  asistent universitar, master în drept.
 2. Alexandru CERNEI,  asistent universitar, master în drept.
 3. Ion ȚĂRNĂ, asistent universitar, master în drept.

Personalităţi:

Alexandru Borodac, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

S-a născut la 6 februarie 1941 într-o familie de ţărani în s.Frasin, Donduseni. În 1967 si-a început studiile la facultatea de drept a Universitatii de Stat din Moldova, iar în 1970 s-a transferat la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova pe care a absolvit-o în 1972. În anii 1974-1976 a urmat studiile la doctoratul aceleiaşi instituţii. În 1972 si-a început activitatea pedagogica la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova, iar în perioada 1982-1992 continua aceasta activitate la Tehnicumul Cooperatist din Moldova si la Universitatea Agrara din Moldova. Pe parcursul a 10 ani (1992-2002) deţine funcţia de şef al catedrei „Drept penal si criminologie” a Academiei de Politie „Ştefan cel Mare”. Teza pentru titlul de doctor în drept pe tema „Răspunderea penala pentru răspândirea bolilor venerice” a susţinut-o în 1976 la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. În 1977 i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în drept, în 1990 – titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, în 1996 – titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. Alexandru Borodac a publicat circa 60 de lucrări ştiinţifice si metodice, dintre care cinci manuale la disciplina „Drept penal” si un manual la „Bazele statului si dreptului Republicii Moldova”. În 2005 apare si manualul „Drept penal. Partea generala” în conformitate cu reglementările Codului penal din 2002. Pentru merite deosebite, în 1997, a fost decorat cu medalia „Meritul civic”.

Valeriu Cuşnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

S-a născut la 13 iunie 1958 într-o familie de ţărani în s.Rosietici-2, Floreşti.

În 1976 si-a început studiile la Şcoala de Marina din or. Ismail, apoi în 1985 – Şcoala Superioara a M.A.I. al URSS din or.Gorchi.

În anul 1999 a urmat studiile la doctoratul în cadrul Facultatii de drept a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din or.Bucuresti.

Teza pentru titlul de doctor habilitat „Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova”, Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal a susţinut-o în 2005 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al R.Moldova.

Blîndu Eugen Pavel, lector universitar.

S-a născut la 22 ianuarie 1943 în satul Mihaileni, raionul Rîscani.

Absolvind scoala medie în anul 1960, a lucrat în calitate de ajutor de mecanic de cinema.

Între anii 1962-1965 a satisfăcut serviciul militar în fortele armate ale URSS.

În anul 1978 a absolvit Şcoala Superioara de Miliţie din oraşul Kiev, obţinând specialitatea de jurist.

Domnul Eugen Blîndu activeaza în organele afacerilor interne al Republicii Moldova din februarie 1966, detinînd mai multe funcţii: în calitate de anchetator penal, inspector, sef al politiei judiciare raionale, comisar-adjunct, comisar al SRP.

În aprilie 1990 a fost transferat în Direcţia politiei judiciare a Ministerului Afacerilor Interne, unde a ocupat funcţiile de inspector pentru cazuri exceptionale, sef de sectiune, sef al secţiei pentru combaterea a infracţiunilor contra persoanei.

În anul 1995 a fost avansat în funcţia de şef adjunct al Direcţiei generale a politiei judiciare a MAI, şef al serviciului combatere a infracţiunilor contra persoanei.

În anul 2000 domnul Blîndu s-a concediat din organele afacerilor interne ale Republicii Moldova, deţinând gradul special „colonel de Politie” în retragere.

Din anul 2002 activează în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” în calitate de lector universitar al catedrei „Activitate speciala de investigaţii”, împărtăşind bogata experienţa în munca nu numai studenţilor, ci şi colegilor de serviciu mai tineri.

Este un autor a mai multor manuale, monografii, recomandari metodice, lecţii de fond ce ţin de activitatea specială de investigaţii, elaborate în ultimii ani cele mai importate fiind:

1. E. Blîndu, A. Pareniuc, „Experimentul operativ: teoria si practica”, Chisinau, 2008;

2. E. Blîndu „Particularitatile prevenirii si combaterii infractiunilor în serie si cu rezonanta sociala sporita”, Chisinau, 2009;

3. M.Gherman, E. Blîndu „Particularităţi ale activităţii de organizare si planificare a prevenirii si descoperirii infractiunilor cu larga rezonanta sociala si în serie”, Chişinau 2009.

4. E. Blîndu, M. Gherman, A. Clefos „Metodologia prevenirii si descoperirii infractiunilor de catre serviciul politiei judiciare”, Academ. „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Chisinau 2010.

5. E. Blîndu, M. Gherman, I. Bodrug, A. Clefos. Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către subdiviziunile specializate. Chişinău, 2014.

6. M.Gherman, E. Blîndu. Culegeri de modele utilizate în cadrul activităţii speciale de investigaţii. Chişinău, 2015.

Pentru merete deosebite în activitatea de serviciu, domnul Eugen Blîndu fost decorat cu mai multe medalii, insigne, diplome de onoare si premii băneşti, printre care insignile: „Pentru serviciul eminent în menţinerea ordinii publice”, „Eminent am MAI”, „20 ani Politia Republicii Moldova”, Crucea „Pentru Merit” clasa a II-a, „Veteran al organelor afacerilor interne”, „Pentru serviciul impecabil” de grade III, II, I.

Pe parcursul activităţii în cadrul Ministrului Afacerilor Interne colonel de politie Eugen Blîndu s-a manifestat ca un ofiţer exigent, ordonat, iscusit şi conştiincios, servind drept exemplu pentru subalterni. Având o experienta bogata de viata si de munca, dumnealui infulenteaza pozitiv subalternii, trasmiţîndu-le cunoştinţele şi experienţa de lucru.

Victor Mârzac, lector universitar.

S-a născut la 20 septembrie 1940 în oraşul Chişinău.

Absolvind şcoala medie, se înrolează în rândurile forţelor armate, unde satisface serviciul militar în termen în calitate de radio-telegrafist superior.

După demobilizare activează în mai multe funcţii: vânzător, strungar, maistru, tehnician totodată face studii superioare prin corespondenta la Institutul Politehnic din Chişinău, facultatea maşini electrice si aparataj.

În 1969 aduce o schimbare radicala în viata dumnealui, astfel domnul Victor Mîrzac devine colaborator al organelor afacerilor interne, deţinând funcţia de inspector în grupa tehnica operativa a secţiei tehnica operativa a MAI, unde demonstrând capacităţi deosebite în domeniu si un potenţial înalt de munca este avansat în funcţia de inspector superior al aceleiaşi subdiviziuni.

Cinci ani mai târziu activează deja în cadrul secţiei criminalistice a MAI în calitate de inginer-inspector superior în grupa tehnicii operativ-criminalistice, aceasta funcţie a deţinut-o pe parcursul a 14 ani ca apoi sa fie avansat în calitate de şef al acestei subdiviziuni a MAI.

Din 1990 este transferat în funcţia de şef al biroului informaţie şi control al secţiei expertize criminalistice, iar ultima funcţie pe care a deţinut-o în calitate de colaborator al OAI a fost cea de şef al Secţiei tehnica operativa a Centrului expertize si examinări criminalistice a MAI.

În anul 1994 locotenent-colonelul V. Mîrzac încheie cariera de ofiţer de politie pentru a se încadra în domeniul educaţional, fiind invitat sa activeze în cadrul Academiei Naţionale de Politie „Ştefan cel Mare” a MAI în calitate de lector superior universitar al Catedrei „Activitate speciala de investigaţii”, pentru a transmite bogata experienţa acumulata pe par ursul mai multor ani tinerilor ofiţeri.

Pentru merite deosebite în activitatea de serviciu domnul Victor Mîrzac a fost decorat cu insigna „Pentru serviciul impecabil” de gradul I, II si III, crucea „Pentru merit” de gradul II, insigna „Colaborator eminent”, medalia „Veteran al muncii”, precum si cu mai multe diplome de onoare si mulţumiri din partea conducerii instituţiei si a MAI. În anul 2006 i-a fost conferit titlul „Profesorul anului”.

Pe parcursul întregii sale activităţi, domnul Victor Mîrzac a dat dovada de calităţi profesionale si morale deosebite, mobilizându-i pe cei din jurul sau la îndeplinirea sarcinilor trasate prin propriul exemplu de activitate, fapt care se bucura de autoritate si respect din partea colegilor.

Alexei Punga, lector universitar.

S-a născut la 10 august anul 1947 în satul Briceni, judeţul Soroca, în familia lui Epistimia si Ghorghe Punga.

În perioada anilor 1954 – 1961 a învatat la şcoala de 7 ani din satul natal.

În anul 1965 a absolvit şcoala medie de unsprezece ani din satul Sauca.

În perioada anilor 1965-1970 îşi face studiile la facultatea de filologie (astăzi facultatea de litere) a Universităţii de Stat din Moldova.

După absolvirea studiilor la facultatea pe parcusrul unui an a activat în calitate de învăţător de limba si literatura moldoveneasca în satul Bogodanovka-Veche din r-l. Cimislia.

În calitate de comandant de companie de infanterie si-a satisfăcut serviciul militar în or. Zavitaia, reg. Amur, din Federaţia Rusa.

După demobilizare în octombrie 1973 se încadrează la serviciu în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova.

Activitatea sa a început-o în rândurile miliţiei din r-l. Frunze (astăzi sectorul Buiucani) din mun. Chisinau, în calitate de inspector, inspector superior al inspectoratului în problemele minorilor, inspector superior al Politiei judiciare.

Din anul 1979 activează în Direcţia afacerilor interne a mun. Chişinău, unde a activat în calitate de inspector superior al secţiei „A”, şef de secţie speciala (de combatere a criminalităţii legata de cetăţenii străini, care ne vizitau tara care locuiau temporar sau permanent în mun. Chisinau).

În anul 1984 a fost numit în funcţia de prim-adjunct al şefului miliţiei din r-l- Octombrie (astăzi sectoarele Râşcani şi Ciocana).

În perioada anilor 1986-1988 se aprofunzeaza în studiul domeniului de activitate devenind audient al Academiei MAI a URSS.

După absolvirea studiilor, la 5 iulie a anului 1988 este numit în funcţia de şef al secţiei Ordine publica a Direcţiei afacerilor interne a mun. Chişinău. Ulterior revine din nou şef-adjunct al şefului miliţiei din r-l Octombrie.

În luna iulie a anului 1990 este numit în funcţia de comisar-adjunct în Comisariatul General de Politie a mun. Chişinău, funcţie deţinuta până în luna septembrie a anului 1994.

Începând cu 23 septembrie anul 1994, prin ordinul Ministrului de interne, este îndreptat pentru ulterioara activitate în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” unde a deţinut funcţia de prodecan al facultăţii de Drept si Decan al Facultăţii de reciclare a cadrelor MAI si altor organe de drept.

La 05 iulie anul 2003 dl. A. Punga a fost pensionat din cadrul MAI.

Dl. A. Punga deţine gradul special „colonel de Politie” în retragere.

Pentru îndeplinirea exemplara a obligaţiunilor de serviciu de-a lungul activităţii sale în organele afacerilor interne a fost decorat cu mai multe insigne, diplome de merit, premii băneşti si alte menţiuni din partea Preşedintelui R. Moldova, Ministrului MAI al URSS, Ministrului de interne al Republicii Moldova, comandantului Academiei „Ştefan cel Mare” si de altor instituţii de stat ale URSS si din R. Moldova (mai mult de 100 de menţiuni).

Dl. A. Punga a fost decorat cu medalia „За отличную службу по охрaне общественного порядка”, crucea „Pentru merit” de gradele I si II, medaliile pentru serviciul impecabil de gradele I, II , III , medalia „Vulturul de aur”, etc.

În anul 2000 i-a fost conferit titlul „Profesorul anului”.

Este autor a doua manuale de specialitate şi a mai multor monografii ce ţin de activitatea speciala de investigaţii.

Este un exemplu demn de urmat pentru succesorii săi, care îi rămân recunoscători pentru puterea de credinţa, sacrificiul cu care domnia sa si-a realizat cinstit datoria, împărtăşind tinerii generaţii de poliţişti si jurişti din comoara cunoştinţelor si înţelepciunii sale, adunate de-a lungul anilor, acordându-le susţinerea necesara pentru a urca pe cele mai înalte trepte ale cunoştinţelor şi experienţei.