Catedra ,,Activitate specială de investigaţie şi anticorupţie” fiind o parte componentă  a Academiei “Ștefan cel Mare  “ are drept scop pregatirea specialiștilor de înaltă calitate pentru toate serviciile specializate ale MAI dar și pentru alte organe de aplicare a legii.

Obiectivele catedrei:

– formarea cunoştinţelor teoretico-ştiinţifice şi deprinderilor practice privind tactica şi metodica investigativ-operativă de prevenire şi combatere a criminalităţii;

– organizarea şi exercitarea activităţilor de urmărire, căutare şi identificare a autorilor infracţiunilor şi altor categorii de personae;

– asigurarea pe plan metodic şi informaţional procesul didactic, elaborează recomandări metodice, materiale didactice, manuale;

– organizează şi petrece lecţii, cursuri speciale, lucrări practice şi de laborator, seminare de un înalt nivel metodico-ştiinţific;

– organizează susţinerea colocviilor, examenelor de curs, de licenţa şi de master la disciplinele catedrei;

– dirijează procesul de pregătire şi susţinere a tezelor anuale şi de licenţa ale studenţilor, precum si a tezelor învăţămîntului postuniversitar specializat (ciclu II masterat, ciclu III doctorat);

– elaborează subiecte pentru teze, lucrări, proiecte anuale, teme pentru lucrările şi proiectele de diploma, materiale pentru examene;

– participă la realizarea programelor de studii, planificarea disciplinelor, modernizarea procesului de predare;

– determina tematica lucrărilor ştiinţifico-metodice pentru activitatea personalului didactic;

– coordonează activitatea de autoperfecţionare, ridicarea nivelului profesional si implicarea cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică;

– organizează desfăşurarea lecţiilor-model în vederea studierii şi perfecţionării măiestriei pedagogice;

– contribuie la organizarea si efectuarea calitativa a practicii instructive si de stat;

– elaborează masuri referitoare la cerinţele unice fata de evaluarea cunoştinţelor cursanţilor (studenţilor), volumul lucrului de sinestatator;

– elaborează îndrumări metodice pentru perfecţionarea procesului educaţional;

– întocmeşte şi recenzează programe, manuale, materiale didactice.

În scopul realizării obiectivelor propuse, catedra aplica diverse forme de activităţi: şedinţe ordinare si deschise; seminare; mese rotunde; lecţii publice; conferinţe ştiinţifico-metodice; zile de creaţie ale profesorilor; elaborarea lucrărilor metodice; organizarea de expoziţii; întîlniri de colaborare etc.

Nomenclatorul unităţilor de curs include:

Ciclul I – studii superioare de licenţă

– Activitatea speciala de investigaţii;

– Bazele prevenirii şi descoperirii Infracţiunilor pe linia Politiei Judiciare;

– Bazele prevenirii şi descoperirii infracţiunilor pe linia Direcţiei Investigare a Fraudelor;

– Mod. Specializarea Politia Judiciara;

– Mod. Specializarea Direcţia Investigare a fraudelor;

– Mod. Specializarea Anticorupţie;

– Regim secret;

– Tehnica speciala;

– Contabilitatea judiciară;

– Cooperare poliţienească internaţională în MAI.

Ciclul II – studii superioare de masterat

 • Procesul special de investigaţii;
 • Securitatea inform. cu ajutorul metod. şi mijloacelor tehnice;
 • Experienţa statelor străine în dom. activit. spec. de investigaţie;
 • Investigarea infracţiunilor cu caracter economic prin ASI;
 • Managementul ASI;
 • Asigurarea tehnico-ştiinţifică a ASI;
 • Munca informativă cu colaboratorii confidenţiali;
 • Invest. infr. de corupţie prin ASI;
 • Invest. infr. cu caracter transfrontalier prin ASI;
 • Documentarea activităţii infracţionale în limitele dosarelor special.

Ciclul III – studii superioare de doctorat

 • Investigarea infracţiunilor transnaţionale;
 • Tactica activităţii speciale de investigaţii;
 • Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către subdiviziunile specializate.