Menirea Cercului Ştiinţific Studenţesc „Gaudeamus” de pe lîngă Catedra Drept penal şi criminologie este de a îmbina proporţional procesul de învăţământ cu cel novator, creativ, de studiere minuţioasă a celor mai diverse aspecte ale unor problematici, subiecte de drept penal, execuţional penal şi criminologie precum şi de a crea membrilor cercului abilităţi de aplicare a cunoştinţelor în practică.

Printre elementele considerate ca esenţiale pentru discuţie în cadrul cercului ştiinţific, se enumeră:

– analiza practicii judiciare penale;

– studiul evoluţiei Dreptului penal, Dreptului execuţional-penal şi Criminologiei pe plan naţional şi internaţional;

– studiul teoriilor penale contemporane şi a tendinţelor dezvoltării Dreptului penal;

– interpretarea teoriilor criminologice moderne şi a noilor metodici de prevenire a infracţiunilor, etc.

Anual, Cercul Ştiinţific Studenţesc „Gaudeamus” organizează Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie”, care în acest an a ajuns la Ediţia a XI-a.