Catedra a fost fondată în iunie 1992, subdiviziunea didactică nou-creată avea pe atunci denumirea „Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne”, și își propunea ca scop să contribuie la pregătirea cadrelor calificate în domeniul activității administrative a poliției.

Primii membri ai catedrei au fost următorii profesori: V. Guțuleac, doctor în drept, conf. univ, șef al catedrei, lectorii M. Lașcu, V. Cebotar și laboranta S. Zubic.

În anul de studii 1994-1995 catedra a fost completată cu noi profesori: I. Prepelița, D. Tîltu, dnii Șt. Stamatin, P. Olari, M. Dascălu, V. Vieru, absolventul Academiei de Poliție V. Grati.

În perioada 1997-1998, corpul profesoral-didactic al catedrei a fost completat cu specialiști practicieni. S-au încadrat în munca pedagogică lucrătorii cu experiență: I. Vizdan, V. Balmuș, Iu. Țvigunov și absolventul Academiei de Poliție V. Guțu. A fost numită în funcția de șef de cabinet Sv. Zubic. Anterior, această funcție a fost deținută de P. Cristea, apoi de A. Cemârtan.

În 1998 conf. univ. V. Guțuleac obţine dreptul de conducător de doctorat. Astfel, catedra „Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne” devine catedră de profil pentru pregătirea doctoranzilor la specialitatea respectivă.

Anul de studii 1998-1999 se distinge prin faptul că are loc fuziunea cate-drelor „Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne” cu catedra „Dirijare și asigurare informativ-tehnică”, formând un colectiv unic. Astfel, numărul corpului profesoral s-a mărit cu încă 4 persoane: dr. conf. univ V. Țaran, lectorul superior L. Rață, lectorii N. Ploteanu și V Beschieru, M. Țvigunov, Guitu D.

Prin ordinul comandantului nr. 179 din 27 septembrie 1999, la numărul de discipline, ținute în cadrul catedrei s-a mai adăugat și disciplina „Pregătirea auto”, predată de către profesorii V. Onceanu și I. Ignatiuc, care la începutul anului de studii 1999-2000 au devenit membri ai catedrei respective.

În anul 2002 în urma aprobării noii concepții despre pregătirea cadrelor în sistemul MAI și creării complexului universitar Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, catedra este denumită „Drept administrativ și ordine publică”.

În perioada 2002-2005 catedra a suportat mai multe reorganizări, intrând în componența catedrei „Activitatea operativă de investigații” condusă de conferen-țiarul universitar, doctor în drept Valeriu Cușnir, apoi de doctorul în drept Marian Gherman, după care din nou devine subdiviziune aparte a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Din iunie 2005 catedra revine la denumirea de Catedra „Drept polițienesc”. În același an, la catedră a fost angajat, Ion Filip activând în calitate de lector până în anul 2007.

În vara anului 2006, Catedra „Drept polițienesc” este completată cu nou personal didactic precum Sergiu Crudu, Anatolie Cananău și Nadejda Plop.

Pe parcursul anilor catedra a fost completată cu noi cadre didactice, Vitalie Ionașcu, master în drept 2009, iar cu un an mai târziu, în 2010, Vitalie Telipan, master în drept, în 2012 Antoci Albert, doctor în drept, în anul 2014, lectorii asistenți Vozian Roman și Jurnavei Ana.

La diferite etape, pe parcursul anilor, catedra a fost condusă de către:

– Victor Guțuleac, dr. hab. în drept, prof. univ. (1992-1997);

– Mihail Lașcu, dr. în drept (1997-1998);

– Victor Cebotari, master în drept (1997-2000);

– Ștefan Stamatin, dr. în drept, prof. univ. (2000-2001);

– Mihai Dascălu (2002);

– Valeriu Cușnir, dr. habilitat în drept, prof. univ. (2002-2005, Catedra „Drept administrativ și ordine publică” fiind comasată cu Catedra „Activitatea operativă de investigații”);

– Veaceslav Grati, dr. în drept, conf. univ. (2005-2008);

– Sergiu Crudu, master în drept (a asigurat interimatul în perioada 2008- 2011);

– Ștefan Belecciu, dr. în drept, prof, univ. (2011-2016);

– Albert Antoci, dr. în drept (2016-2017);

– Ștefan Belecciu, dr. în drept, prof, univ. (2017 – februarie 2021);

– Anatolie Cananău, dr. în drept (martie 2021 – prezent).