În scopul aprofundării cunoştinţelor, dezvoltării aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi analiză în cadrul Catedrei Drept public şi securitate a frontierei este organizată activitatea de cercetări ştiinţifice a studenţilor în cadrul cercului ştiinţific „Areopag”. Activitatea dată este îndreptată şi spre perfecţionarea metodelor de instruire şi educare a studenţilor, creşterea spiritului de echipă a studenţilor, elaborarea şi aplicarea formelor şi metodelor de organizare a procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică.

Procesul de instruire, educaţie şi cercetări ştiinţifice din cadrul cercului ştiinţific „Areopag” este direcţionat spre cadrul juridic internaţional şi cel al Republicii Moldova care îşi au sorgintea în domeniul Dreptului Public şi ţin de specificul activităţii poliţiei.