1. Mariana Pavlencu, șef catedră, doctor în drept, conf. univ., comisar principal
 2. Ştefan Belecciu, doctor în drept, prof. univ.
 3. Liliana Creangă, doctor în drept, conf. univ., comisar șef
 4. Igor Bantuş, doctor în drept, conf. univ.
 5. Veronica Arnăut, lector universitar, doctor în drept
 6. Olga Dobă, asistent universitar, comisar
 7. Ludmila Guştiuc, asistent universitar
 8. Valeriu Lungu , asistent universitar, (cumul intern), comisar șef
 9. Aliona Gumenco, asistent universitar, (cumul intern), comisar
 10. Igor Soroceanu, asistent universitar, (cumul intern) , inspector superior
 11. Valeria Bejenari, asistent universitar (cumul extern)
 12. Iurie Punga, asistent universitar (cumul extern)
 13. Eduard Serbenco, doctor în drept, conf.univ. (cumul extern)
 14. Natalia Chiperi, doctor în drept, conf.univ. (cumul extern)
 15. Ghenadi Epure, asistent universitar, (cumul extern)
 16. Svetlana Bostan, metodist superior
 17. Elena Dragnev, asistent universitar (îngrijirea copilului)