Această subdiviziune didactică este una dintre primele organizate după fondarea Academiei în vara anului 1991. Iniţial se numea Catedra „Pregătire militară, fizică şi de luptă”.

La 7 septembrie 1991, în funcţia de şef al catedrei a fost desemnat Victor COJOCARU, doctor în medicină.

De menţionat, că anume această catedră şi-a început prima activitatea în cadrul Academiei prin desfăşurarea cantonamentelor militare iniţiale cu studenţii anului I, prin pregătirea lor pentru festivitatea consacrată inaugurării Academiei şi depunerii Jurământului.

Catedra îşi desfăşura activitatea în condiţii extrem de dificile. Sub conducerea nemijlocită a dlui V. Cojocaru, datorită entuziasmului şi eforturilor depuse, primii funcţionari ai catedrei Ch. Levința, Gh. Chiriţa, V. Graur, N. Vescu şi Iu. Doboş studiau terminologia militară română şi o adaptau la condiţiile instruirii în cadrul instituției.

O contribuţie deosebită în acest sens a fost adusă de colegii de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, E. David şi M. Munteanu, care, fiind în delegaţie la Chişinău pe toată perioada cantonamentelor militare iniţiale din august 1991, au realizat un schimb de experienţă în domeniul instruirii militare în limba română.

Funcţionarii catedrei încep crearea propriului fond didactico-metodic în limba română. Bunăoară, doar în perioada anilor 1991-1992 lectorii catedrei au pregătit 24 de elaborări metodice. O bună parte dintre ele au fost prezentate la seminarul metodologic al Academiei, organizat din iniţiativa şi sub egida catedrei „Pregătire militară, fizică şi de luptă”.

Totodată, membrii catedrei: V. Cojocaru, Ch. Levinţa, N. Vescu şi Iu. Doboş au prezentat rapoarte în cadrul primei Conferinţe ştiinţifice anuale a profesorilor Academiei.

Și-au mai adus contribuția la instruirea generațiilor de polițiști lectorii: I. Crețu, Gh.Donu, S. Anisei, N. Iftodii

O importanţă deosebită pentru desfăşurarea activităţii a avut-o extinderea bazei tehnico-materiale a catedrei, ca urmare a dislocării acesteia din urmă, potrivit ordinului comandantului Academiei nr. 19 ef. din septembrie 1991, în blocul II din str-la Putna 10.

În perioada anilor 1992-1993, în blocul dat au fost amenajate câteva cabinete conform disciplinelor şi asigurate cu literatura necesară pregătirii individuale a studenţilor. Concomitent catedra a asigurat biblioteca instituției cu 11 titluri de manuale şi alte materiale didactice, a câte 100 de exemplare fiecare, preponderent editate în România.

După transferarea colonelului de poliţie V.Cojocaru în Departamentul de carabinieri, prin ordinul comandantului nr.63 ef. din 30 octombrie 1992, şef al catedrei este desemnat Chiril LEVINŢA, care a exercitat această funcţie până în august 1993.

Din 29 ianuarie 1993, are loc separarea disciplinelor de pregătire fizică din cadrul catedrei de pregătire militară prin ordinul comandantului A.N.P. nr. 4 ef.

Din august 1993, Catedra militară şi tactică specială este condusă de Constantin GOLAN.

Întru realizarea obiectivelor sale, catedra menţinea legătura cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, stabilind noi relaţii cu Brigada de poliţie cu destinaţie specială, Şcoala de Poliţie „Dimitrie Cantemir” şi Departamentul Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova.

Catedra a continuat să pună temelia instruirii cadrelor pentru trupele de carabinieri, iniţiind din anul 1993 cursul de specializare respectiv. La început, specializarea era inclusă în anul III de studii, dar din 1996 ea suportă modificări, deoarece sunt înmatriculaţi la studii în anul I foşti militari ai trupelor de carabinieri. Instruirea practică a viitorilor carabinieri este asigurată de funcţionarii catedrei şi ai Departamentului Trupelor de carabinieri.

În anul 1995 la catedră erau predate deja 9 materii. Alături de pregătirea militară a studenţilor, în primii doi ani de studii, catedra mai asigura pregătirea auto la anul III şi instrucţia tragerii la anul IV. În această perioadă la catedră erau 12 funcţionari.

Vrem să menţionăm că din 1995 catedra a asigurat pregătirea specializată a cadrelor pentru poliţia rutieră. Paralel cu munca didactică, profesorii disciplinei Pregătirea auto Vasile ONCEANU şi Igor IGNATIUC au contribuit la propagarea şi perfecţionarea legislaţiei vizând circulaţia rutieră.

Principalul scop al catedrei l-a constituit instruirea militară în vederea asigurării satisfacerii serviciului militar alternativ în anii 1991-1998, iar din 1998 – al serviciului militar în termen de către cursanţii facultăţii nr.1; din septembrie 1999 – pregătirea ofiţerilor în rezervă pentru Ministerul Apărării al RM la facultatea nr. 4 a Academiei.

Aşa cum am menţionat deja, din anul 1993 până în 2002, funcţia de şef a îndeplinit-o domnul Constantin Golan. În anul 2002 conducerea catedrei a preluat-o domnul Anatol Balan, nu după mult timp, în anul 2003 şef de catedră a devenit Grigore Beşleaga, mai târziu în anul 2004 conducerea catedrei a fost preluată de domnul Anatol Cotorcea, apoi în anul 2005 – şef de catedră este numit Mihai Ciubaciuc, iar din iarna anului 2008 până în martie 2013 funcţia de şef al catedrei este deţinută de domnul Vitalie Strungaru. În anul 2013 au avut loc reorganizări în cadrul instituției și catedra este unită sub conducerea dlui Eduard PUI. În anul 2016 catedra se divizează și șef de catedră devine domnul Radion ROTARU.