1. Radov Mihail, şef catedră, magistru, comisar principal

2. Pui Eduard, conferenţiar universitar, comisar-şef

3. Gheorghiu Ivan, lector universitar (0,5 cumul), magistru, comisar-şef

4. Cojocaru Ion, lector universitar, comisar

5. Gheorghiţă Vitalie, lector universitar, magistru, comisar

6. Remarenco Sergiu, lector universitar, magistru, comisar

7. Taran Mircea, lector universitar, magistru, inspector superior

8. Bucarciuc Nicanor, asistent universitar, inspector superior

9. Strechie Marcel, asistent universitar, inspector superior

10. Colţa Sergiu, asistent universitar, magistru, funcţionar

11. Vezetiu Sava, asistent universitar, funcţionar

12. Luncaşu Tatiana, metodist superior