Cercetarea la fața locului

În perioada 26-30 septembrie 2022, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a desfășurat cursul „Cercetarea la fața locului”, destinat angajaților din subdiviziunile de securitate și ordine publică ale IGP al MAI.

Instruirea a avut drept scop formarea şi dezvoltarea abilităților practice de planificare și efectuare a cercetării la fața locului, cunoașterea regulilor tactice de ridicare, fixare, ambalare, transportare și păstrare a diferitor categorii de urme, asimilarea cunoștințelor teoretice precum și formarea deprinderilor practice, minime privind modul de desfășurare a acțiunii procesuale.

Instruirea a fost asigurată atât de către formatori din cadrul instituției, cât şi de către cei invitaţi – practicieni cu experiență din cadrul entităților din subordinea MAI, inclusiv, din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 24 polițiști, au fost confirmate prin certificatul de absolvire.