Cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” în activitate

Recent, membrii cercului ştiinţific studenţesc „Areopag” s-au reunit într-o ședință dedicată evenimentelor ce au loc anual în luna martie.

Întrunirea s-a desfăşurat într-un format interactiv: lucru în echipă, prezentarea subiectelor pe grupe și dezbateri finale. În acest context, şedinţa ştiinţifică a fost structurată în 3 compartimente importante dedicate evenimentelor din luna curentă.

A fost abordat un subiect relevant consacrat Aderării Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite – 2 martie 1992. Participanţii au discutat impactul acestei aderări asupra Republicii Moldova și rolul ţării noastre în cadrul organizației internaționale. Printre subiectele discutate s-au regăsit: avantajele diplomatice, fortificarea eforturilor pe segmentele pace și securitate şi contribuţia adusă la consolidarea acestora, precum și perspectivele pe domeniul de dezvoltare și cooperare regională, internaţională.

Un alt subiect consacrat a fost „Ziua memoriei și recunoștinței” dedicată celor, care au luptat în Războiul de pe Nistru din anul 1992. Discuţiile s-au axat pe: impactul acestui conflict armat asupra Republicii Moldova; consecințele produse în mediul social, economic și politic; recomandările de reconciliere; orientarea societății spre o dezvoltare durabilă și pașnică.

Totodată, studenţii au ţinut şi un minut de reculegere în memoria eroilor căzuţi în Războiul de pe Nistru.

Al treilea subiect relevant lunii martie, abordat de către membrii „Areopag”, a fost „Ziua Internațională a Femeii”, care a fost instituită prin Rezoluţia Adunării Generale al ONU în 1977, şi anume, rolul femeilor în societate, problemele cu care se confruntă femeile în diferite domenii, precum și contribuțiile lor la progresul social, economic și cultural. De asemenea au fost discutate și strategiile pentru promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.