Certificate de participare pentru membrii Cercului ştiinţific studenţesc „Areopag”

Astăzi, 19 iulie 2023, conducătorul Cercului științific studențesc ,,Areopag” al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, Pavlencu Mariana, a înmânat certificate de participare celor 12 membri permanenți ai biroului cercului care sunt studenți din anul I al Facultății Drept, administrație, ordine și securitate publică, Domeniul de formare profesională: Științe administrative.

Pe parcursul anului 2022-2023 studenții s-au întrunit în ședințe ordinare și au abordat diverse tematici incluse în calendarul de date remarcabile și comemorabile atât naționale cât și internaționale. Scopul activităților a fost de aprofundare a cunoștințelor în domeniul de cercetare, formare a deprinderilor de cercetare științifică cât și de lucru în echipă.