Conducătorii MAI vor fi instruiți în formarea managerială de nivel superior

În perioada 21 septembrie – 2 octombrie 2020, 35 de angajați cu funcții de conducere din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne participă la cursul de formare managerială de nivel superior privind dezvoltarea aptitudinilor profesionale și consolidarea capacităților necesare pentru exercitarea procesului managerial. Cursul este organizat și desfășurat online de către Academia”Ștefan cel Mare” a MAI.
Direcția politici de personal și învățământ al MAI de comun cu Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” au estimat, în debutul prezentării, că actualele cursuri de instruire a personalului MAI sunt de o importanță deosebită și vor contribui efectiv la implementarea principiilor moderne de management în activitatea profesională, sporirea climatului organizațional și administrarea eficientă a resurselor din cadrul subdiviziunii.
În procesul de instruire sunt implicate cadre didactice ale Academiei, conducători cu experiență și formatori din subdiviziuniile MAI, care asigură valorificarea deprinderilor practice prin experiență și profesionalism.
Conform agendei de studii cursul va cuprinde 80 de ore academice și 6 module, absolut necesare, la exercitarea atribuțiilor în calitate de manageri. Astfel, până la finalul cursului vor fi livrate noi experiențe și aptitudini, vor fi stimulate nivelurile de performanță și metodele de consolidare a echipei.