Conferinţa internaţională din Bruxelles

Prin dispoziţia MAI nr. 18/1612 din 01.10.2012, Academia ,,Ştefan cel Mare” a participat prin intermediul dlui Roman Staraşciuc, lector superior al Catedrei „Drept public”, locotenent-colonel de poliţie, în perioada 19.11 – 22.11.2012, la conferinţa internaţională cu genericul „Cooperarea poliţienească cu statele din vecinătate” organizat de colegiul European de Poliţie (CEPOL) desfăşurată în or. Bruxelles, Belgia.
Conferinţa a avut drept obiective schimbul de experienţă în materie de deontologie poliţienească.