Conferința internațională „If not a legal opinion, then what?”

În perioada 1 – 4 decembrie 2022, în cadrul Universității din or. Szczecin, Polonia s-a desfășurat Conferința internațională „If not a legal opinion, then what?”, organizată de Clinica Juridică a Facultății de Drept și Administrare a instituției prenotate.

De rând cu delegați ai diferitor instituții de învățământ superior, la acest eveniment internațional au participat cercetători și practiсieni iluștri în domeniul jurisprudenței, din Polonia, Moldova, Suedia, Kosovo, Ucraina, Slovenia, Franța, Cehia, Croația, Lituania, Germania, Malaysia. În total fiind înregistrați 63 de participanți.

Lucrările Conferinței au debutat în formatul hibrid, fiind divizate în 8 sesiuni de comunicări și dezbateri, și au durat 4 zile consecutive.

În cadrul reuniunii științifice Academia „Ștefan cel Mare” a fost reprezentată de către delegatul Catedrei „Drept Privat”, care, împreună cu forul întrunit, au abordat mai multe subiecte ce țin de activitatea clinicilor juridice din diferite state, împărtășind, totodată, atât experiența acumulată, cât și problematica cu care se confruntă.

Rapoartele prezentate de către participanţi în cadrul evenimentului urmează a fi publicate într-o culegere de Materiale științifice ale conferinţei.