Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

La data 28 februarie 2013 în sala de conferinţă a Academiei s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-practică „CRIMINALITATEA POLITICĂ: REFLECŢII ISTORICO-JURIDICE, MANIFESTĂRI ŞI CONSECINŢE”.
La acest for au participat reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt superior, conducători şi membri ai organizaţiilor nonguvernamentale, precum şi corpul profesoral-didactic al Academiei. De asemenea, este notabilă implicarea în lucrările conferinţei a distinşilor savanţi şi personalităţi notorii din ţară (Ion Varta, director general al Serviciului de Stat de Arhivă al RM; Anatol Petrencu, director Institutului de istorie socială „PreMemoria”; Ion Tentiuc, şeful sectorului arheologie şi istorie al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie al Moldovei; Igor Şarov, decan al Facultăţii de Istorie şi Filozofie al Universităţii de Stat din Moldova s. a.) şi de peste hotare (Germania, România, Ucraina).
Participanţii au scos în evidenţă o serie de aspecte cu caracter istoric şi juridic al criminalităţii politice, condambînd vehement manifestările şi consecinţele tragice survenite în urma fenomenului rspectiv. Printre ele se înscriu: crimele de război şi cele generate de diverse ideologii utopice; epurări masive şi urmăriri tainice; racolări prin acţiuni de şantaj; crimele comunismului şi numărul imens de victime ale acestui regim totalitar; condamnările colective fără a se ţine cont de principiul personal al răspunderii penale; acţiunile statului sovietic de distrugere a lăcaşelor sfinte, monumentelor de cultură şi artă, lichidarea fondurilor de carte şi vandalizarea cimitirelor; influenţa politico-represivă a URSS asupra politicii penale a RSSM; conflictul îngheţat din regiunea transnistreană şi fărădelegile comise în acest segment de teritoriu cu un regim anticonstituţional; consecinţele autonomiei speciale asupra statului unitar; impactul corupţiei asupra criminalităţii politice etc.
De asemenea, experţii în domeniu au constatat că o condiţie importantă a succesului în contracararea criminalităţii politice şi îmbunătăţirii stării de fapt existente depinde, în egală măsură, de cunoaşterea profundă şi multălaterală a fenomenului respectiv. Relevarea corectă a factorilor care generează noile forme şi manifestări ale acestui fenomen oferă posibilitatea unor previziuni ştiinţifice şi, drept urmare, modelarea şi realizarea activităţilor oportune de prevenire şi combatere a flagelului respectiv.
Comunicările prezentate vor fi publicate într-o culegere de materiale.