Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a VI-a

La data de 25 aprilie 2024, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a VI-a.

Sesiunea ştiinţifică a fost organizată de către Școala doctorală „Științe penale și drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

La lucrările forumului internaţional au participat cadrele ştiinţifico-didactice din cadrul instituţiilor superioare de învăţământ şi practicieni din Republica Moldova, Austria, Republica Federală Germania, România, Polonia, Turcia, Ucraina, care în activitatea lor cotidiană îşi aduc contribuţia în asigurarea respectării drepturilor omului şi susţin eforturile organelor de drept în prevenirea şi combaterea fenomenului criminalităţii şi a menţinerii ordinii de drept în general.

La deschiderea evenimentului cu un mesaj de salut au venit: rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, Dinu Ostavciuc, Procurorul General Interimar al Republicii Moldova, Ion Munteanu, prorectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Sorin Stelian Căpăţînă, profesorul universitar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tudorel Toader şi ataşatul Ambasadei Austriei în Republica Moldova, Thomas Albert Reznicek.

Forul ştiinţific s-a axat pe cele mai actuale şi stringente probleme cu care se confruntă societatea contemporană cum ar fi: lipsa unor servicii educaționale/şcolare adecvate; lipsa unor instituţii la nivel local care ar acorda ajutor victimelor violenţei domestice şi ale violenţei sexuale, care la nivel mondial sunt în creştere; intensificarea traficului şi consumului de droguri, îndeosebi în rândul minorilor, precum şi a traficului de persoane; creşterea nivelului criminalităţii, în special a infracţiunilor săvârşite de către minori; crizele regionale şi alţi factori care generează corupţia și fenomene negative atât în Republica Moldova, cât şi în ţările participante la eveniment.

Totodată, conferinţa a oferit participanţilor posibilitatea de a face schimb de experiență și de a prelua bunele practici din spațiul academic european și a le implementa în activitățile didactico-formative şi ştiinţifice în scopul asigurării şi promovării unor cunoştinţe temeinice şi necesare tinerii generaţii de cercetători pentru a contribui la creșterea competitivității acestora pe plan național și internațional.

În final, participanţii au constatat că astfel de reuniuni oferă posibilitatea de a înainta unele propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific care ar ajusta cadrul legislativ şi ar consolida eforturile organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, și implicit, ar asigura securitatea cetățenilor. Aceste recomandări se vor regăsi în lucrările ştiinţifice ale unei ediţii speciale a Revistei ştiinţifico-practice „Legea şi Viaţa”.