Conferinţa ştiinţifică naţională: „Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare”

La data de 9 noiembrie 2023, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul „Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare”. Activitatea ştiinţifică a fost organizată în format mixt.

Forul a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI şi ale altor organe de drept din Republica Moldova.

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea rectorului Academiei „Ştefan cel Mare”, Dinu Ostavciuc, dr., conf. univ.  şi a directorului adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Valeriu Cuşnir, dr. hab. în drept, prof. univ.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în două sesiuni. În sesiunea plenară au fost prezentate o serie de rapoarte ştiinţifice cu referire la problemele generale ce ţin de tematica conferinţei. În a doua parte, comunicările au fost prezentate în cadrul următoarelor sesiuni tematice:

– urmărirea penală;

– judecarea cauzelor penale.

Prin tematica subiectelor abordate, evenimentul se înscrie în preocuparea majoră de îmbunătăţire a legalităţii procesual-penale, aceasta fiind o problemă complexă şi diferenţiată, în special datorită multitudinii de reglementări şi tratări a instituţiilor dreptului procesual penal.

În cadrul discuţiilor s-a punctat în special că, una din condiţiile necesare funcţionării normale a procesului penal o constituie reglementarea univocă a acestuia, fapt ce necesită imperativ o apreciere ştiinţifică şi practică modernă, în special acum, când transformările radicale din societate generează profunde implicaţii şi asupra reglementărilor procesual-penale.

Remarcabil este şi faptul că participanţii la conferinţă şi-au propus ca scop nu doar analiza legii procesual-penale, dar şi, deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la consolidarea viziunilor europene asupra problemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.

Prin urmare, au fost relevate propuneri de perfecţionare a legislaţiei procesual-penale în vederea oferirii unor instrumente suplimentare pentru prevenirea și curmarea criminalității și asigurarea securității publice.

Rapoartele prezentate de către participanţi în cadrul evenimentului urmează a fi publicate într-o culegere de Materiale științifice ale conferinţei.