Conferinţa ştiinţifică studenţească consacrată aniversării celor 25 de ani de la crearea Poliţiei Naţionale cu genericul „Poliţia mereu la datorie”.

Astăzi 16 decembrie în cadrul „Academiei Ştefan cel Mare” de către catedra „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”, de comun cu cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” au organizat şi desfăşurat Conferinţa ştiinţifică studenţească consacrată aniversării celor 25 de ani de la crearea Poliţiei Naţionale cu genericul „Poliţia mereu la datorie”.
La acest eveniment ştiinţific au participat: studenţii, masteranzii cât şi cadrele didactice ale instituţiei.
Lucrările forului au fost deschise de către dl Simion Carp, rectorul „Academiei Ştefan cel Mare”, care a apreciat viul interes al participanţilor la această conferinţă asupra unui subiect care a prezentat, prezintă şi va prezenta temă de cercetare.
În cadrul Conferinţei au fost abordate diverse subiecte ce au vizat:
– Etapele formării poliţiei naţionale;
– Reforma MAI probleme, soluţii şi perspective de realizare;
– Consolidarea dezvoltării profesionale a femeilor în poliţie;
– Instrumente internaţionale şi regionale ale cooperării poliţieneşti;
– Combaterea criminalităţii transfrontaliere prin prisma cooperării internaţionale;
– Eroii căzuţi la datorie;
– Influenţa normelor etice asupra imaginii poliţistului.