Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,Uniunea Europeană – Istorie şi provocări”

La data de 10.05.2016, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul „Uniunea Europeană – Istorie şi provocări”, organizată de catedra „Ştiinţe manageriale şi socio-umane” al Facultăţii „Securitate civilă şi ordine publică” cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Academos”.
La for au participat cadrul profesoral – didactic al instituţiei, conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” şi studenţii Facultăţii „Securitate Civilă şi Ordine Publică” ce au fost premiaţi cu diplomă de participare la manifestaţia dată.
Obiectivul propus al acestui eveniment a constat în implicarea activă a studenţilor în promovarea valorilor democratice şi respectarea dreptului omului, în contextul consolidării relaţiilor Republica Moldova – Uniunea Europeană. De asemenea, a fost trasată modalitatea funcţionării instituţiilor politice ale UE prin prisma interpretării tratatelor: Actul Unic European (1987), Tratatul Uniunii Europene Tratatul de la Maastricht (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997) şi Tratatul de la Nice (2000). O deosebită atenţie s-a acordat perspectivelor viitorului european al Republicii Moldova.
Participanţii la conferinţă au evidenţiat că aceste perspective pot deveni o realitate în cazul în care Republica Moldova va respecta principiile democratice: principiul libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, supremaţia legii, precum şi reformarea instituţiilor statului.