Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională la data de 19 aprilie 2011

 

Evenimente interne

 

Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subpiziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare

 

 

    La data de 19 aprilie 2011, în incinta complexului hotelier Codru, Academia ,,Ştefan cel Mare”, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu participarea Directoratului General al Drepturilor Omului şi Afaceri Juridice al Consiliului Europei şi cu suportul Fundaţiei „Hanns Seidel”, Germania au organizat Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul ,,Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subpiziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare”.

      La acest for ştiinţifico-practic de nivel internaţional au fost prezenţi:

      – Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Vladimir Filat; 

      – Ministrul Afacerilor Interne, dl general de brigadă Alexei Roibu;

      – Deputaţi ai Parlamentului şi membri ai Guvernului Republicii Moldova;

      – Ambasadori şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice;

      – Conducători ai organelor de drept din Republica Moldova;

      – Consilieri şi experţi ai Consiliului Europei din Olanda, Irlanda, România şi Georgia;

     – Savanţi şi personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare;

     – ONG-uri

    În cadrul lucrărilor conferinţei s-a constatat că reformele iniţiate prevăd o revizuire conceptuală, instituţională şi funcţională a Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, reieşind prevederile Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1109 din 6 decembrie 2010,  urmează a fi realizate o serie de acţiuni în vederea perfectării şi ajustării cadrului legislativ, constituirii structurilor de dirijare şi de executare, care vor asigura delimitarea strictă a funcţiilor subpiziunilor MAI potrivit specializării lor, cu identificarea şi stabilirea clară a competenţelor acestora.

    De asemenea, reforma are drept scop realizarea unui parteneriat şi orientări sociale a serviciului poliţienesc, care va ţine cont de interesul public şi de aspiraţiile cetăţenilor, excluderea oricăror posibilităţi de politizare a structurilor funcţionale ale MAI şi aplicarea unui sistem obiectiv de evaluare a activităţii acestora. Reforma MAI impune măsuri de coordonare eficientă a acţiunilor tuturor structurilor de stat în domeniul menţinerii şi restabilirii ordinii publice, combaterii criminalităţii şi sporirii responsabilităţii lor pentru eficienţa activităţii. Se urmăreşte o delimitare clară a competenţelor şi responsabilităţilor structurilor separate – Departamentul Carabinieri, Departamentul poliţie, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. Un aspect deosebit de important este crearea condiţiilor reale de antrenare a comunităţii şi autorităţilor locale în activitatea de menţinere a ordinii publice, precum şi aplicarea efectivă a principiului descentralizării.

   Evenimentul  are menirea de a realiza un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe acumulate, de a evalua eforturile întreprinse de organele competente ale statelor participante la procesul reformării Ministerului de Interne. Actualul for ştiinţific, prin rezoluţia adoptată, urmăreşte garantarea unei reforme calitative a MAI, fundamentată pe experienţa avansată a ţărilor europene şi pe suportul teoretico-practic al savanţilor şi experţilor din acest domeniu.

    Totodată, în cadrul acestei vizite a fost semnat protocolul de cooperare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Institutul de cercetări ştiinţifice al MAI al Federaţiei Ruse.