Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească

La data 29 noiembrie 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Utilitatea dronelor în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii”, organizată în cadrul proiectului „Educational for eDdrone” susţinut de Programul Erasmus+, cu participarea studenţilor Facultăţii Drept, Securitate Civilă şi Ordine Publică anul III de studii.
Studenţii s-au întrunit pentru a pune în discuţie problematica ce vizează aplicarea dronei în activitatea organelor de drept. De asemenea, pentru a cerceta legislaţia în domeniu, a examina sub toate aspectele realizările tehnicii în domeniul dat şi de a elabora unele concluzii şi propuneri concrete în privinţa aplicării dronelor în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii. Luând în considerare, că la etapa contemporană Republica Moldova păşeşte pe calea dezvoltării politice şi social-economice independente, aceasta, incontestabil, atrage după sine şi efectuarea unor modificări atât legislative, cât şi tehnologice. În contextul acestor modificări, apare necesitatea abordării şi discutării problemelor privind aplicarea tehnologiilor moderne (Drona), în scopul contribuirii la descoperirii, cercetării şi prevenirii infracţiunilor.
Principalele obiective ale conferinţei:
– Reglementarea noţiunii de aparat de zbor fără pilot (Drona);
– Relevarea esenţei, condiţiilor, temeiurilor şi ordinii aplicării dronei la nivel internaţional;
– Evidenţierea rolului mijloacelor tehnice în activitatea organelor de drept;
– Exemplificarea bunelor practici internaţionale de utilizare a aparatelor de zbor fără pilot în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii.
Studenţii au pus în discuţie tematici ce vizează domeniile poliţieneşti, la nivel mondial, unde se aplică aeronavele de zbor fără pilot, consecinţele aplicării dronei în lipsa reglementărilor juridice, inclusiv şi posibilităţile implementării dronelor în activitatea poliţienească: aplicarea dronei la direjarea şi monitorizarea traficului rutier, monitorizarea frontierei de stat, aplicarea dronei la efectuarea cercetării la faţa locului, aplicarea dronei la monitorizarea dezordinilor în masă, aplicarea dronei la efectuarea reconstituirii faptei şi a experimentului în procedură penală.