Conferinţa studenţească interuniversitară

La data 26 martie 2015 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI catedra „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane” de comun cu cercul ştiinţific studenţesc „Areopag” au organizat şi desfăşurat conferinţa interuniversitară studenţească dedicată realizării Unirii Basarabiei cu România din data de 27 martie 1918.
În cadrul evenimentului au participat cît studenţii facultăţii ştiinţe poliţieneşti atît şi studenţii facultăţii istorie şi filosofie a USM din Moldova în frunte cu decanul Facultăţii dl Gumenîi. Genericul conferinţei s-a axat pe cele premize ce au stat la baza realizării actului unirii. Deasemenea un aspect abordat important în cadrul conferinţei au avut reformele de ordin legislativ care au dus la defenitivarea unirii.