Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice (Ediţia a III-a). (Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională din 07 decembrie 2023)

Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare (Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale din 09 noiembrie 2023)

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a. 18 mai 2023

CONVERGENȚE ÎN DREPTUL PUBLIC INTERNAȚIONAL PRIVIND ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DIN SECTOARELE: APĂRARE, AFACERI INTERNE, AFACERI EXTERNE ȘI STRUCTURI DE INTELIGENȚĂ ÎN STRATEGIILE VIITORULUI)

Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice (Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională din 08 decembrie 2022)

Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii (Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale din 10 noiembrie 2022)

Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice (Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională din 09 decembrie 2021)

Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului (Materialele conferinței stiintifico-practice internationale din 19 martie 2021)

Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept (Materialele conferinței stiintifico-practice internationale din 4 decembrie 2020)

Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţionala: Tendinţe şi forme actuale de manifestare,probleme de prevenire şi combatere.(Materialele conferinței științifico-practice internaționale 26 iunie 2018)

Focarele separatiste şi impactul lor asupra terorismului contemporan (Materialele conferinței științifico-practice internaționale 16 martie 2017)

Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 21 martie 2013)

Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente: Evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 12-13 iunie 2012)

Probleme actuale privind combaterea traficului de femei (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 2-3 iunie 2011)

Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28-29 ianuarie 2010)

Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 26-27 octombrie 2010)

Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 15 octombrie 2009)

Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 5-6 noiembrie 2009)

Rolul societăţii şi al organelor de drept în contracararea narcomaniei. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 9 octombrie 2008

Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 21-22 septembrie 2007

Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalitatii juvenile la etapa contemporana (Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 05 octombrie 2007)